Skip to main content

U BASI® Pilates-u vježbanje Pilatesa na prostirci (Mat) smatra se „krunskim draguljem“ Pilatesa.

Mat program – „BASI® Pilates Mat Teacher Training Program“ (MTTC) je savršena edukacija za učenje načela Pilates metode na prostirci (Mat).

MTTC je vrlo dostupan, lako ga je integrirati u rad i sjajan je način upoznavanja ljudi s Pilatesom.

MTTC pruža detaljnu edukaciju o Mat Pilatesu i njegovim beskonačnim primjenama. On je savršena početna točka za nastavak edukacije kroz BASI® Pilates Comprehensive Teacher Training Program (CTTC).

Edukaciju provode inozemni BASI® Pilates Faculty treneri koji imaju dugogodišnje znanje i izvrsnost koju žele prenijeti na buduće BASI® Pilates trenere. Edukacija se održava na engleskom jeziku.

MTTC edukacija sastoji se od 6 modula (svaki modul traje 4 sata).

Ukupna edukacija je u trajanju od 109 sati.

Od ukupnog broja sati: 24 sata se odnose na interaktivna predavanja, 15 sati se odnosi na praćenje rada (učenje promatranjem) drugih trenera (BASI®Pilates trenera), 30 sati rada s klijentima (uz nadzor BASI®Pilates trenera) te 40 sati vlastitog rada na repertoaru vježbi.

Radni materijali su na engleskom jeziku i polazniku se uručuju prilikom dolaska na prvi dan edukacije. Radni paket materijala sadrži 1 udžbenik o samom programu, te 1 radni udžbenika s analizama vježbi na prostirci .

Nakon odrađenih svih potrebnih zahtjeva izlazi se na ispit koji se sastoji od: pisanog testa, praktičnog dijela ispita (izvođenje vježbi iz repertoara) i evaluacija vašeg rada na klijentu (samostalno vođenje sata). Za uspješan prolaz na ispitu potrebno je položiti sve dijelove ispita sa minimalno 70% uspješnosti.

Moduli:
Modul 1: Osnove
Modul 2: Pregled anatomije 1. dio
Modul 3: Pregled anatomije 2. dio
Modul 4: Procjena posture
Modul 5: Snaga „centra“: leđa i trbušnjaci
Modul 6: Prilagodba vježbi