Skip to main content

BASI® Pilates Comprehensive Teacher Training Program (CTTC) pruža polaznicima detaljno znanje o Pilates teoriji, vježbama i vještinama podučavanja klijenata. Polaznici su, nakon uspješno završene edukacije, sposobni samostalno podučavati BASI® Pilates na: prostirci, Reformeru, Cadillacu,  Wunda Chair-u, Ladder Barrel-u, F2 Spine Corrector-u, F2 Arm Chair-u, Ped-a-Pul-u.

Edukaciju provode inozemni BASI® Pilates Faculty treneri koji imaju dugogodišnje znanje i izvrsnost koju žele prenijeti na buduće BASI® Pilates trenere. Edukacija se održava na engleskom jeziku.

CTTC edukacija se sastoji od 12 modula (svaki modul traje 6 sati).

Ukupna edukacija je u trajanju 572 sata.

Od ukupnog broja sati: 72 sata se odnose predavanja, rasprave i analize vježbi (interaktivna predavanja), 100 sati se odnosi na praćenje rada (učenje promatranjem) drugih trenera (BASI® Pilates trenera), 200 sati rada s klijentima (uz nadzor BASI® Pilates trenera) te 200 sati vlastitog rada na repertoaru vježbi.

Radni materijali su na engleskom jeziku i polazniku se uručuju prilikom dolaska na prvi dan edukacije. Radni paket materijala sadrži 1 udžbenik o samom programu, te 6 radnih udžbenika s analizama vježbi .

Nakon 6. modula polaznici polažu pripremni test koji služi prvenstveno polaznicima da provjere svoje znanje. Nakon odrađenih svih potrebnih zahtjeva izlazi se na ispit koji se sastoji od: pisanoga testa, izrade seminarskog rada, praktičnog dijela ispita (izvođenje vježbi iz repertoara) i evaluacija vašeg rada na klijentu (samostalno vođenje sata). Za uspješan prolaz na ispitu potrebno je položiti sve dijelove ispita sa minimalno 70% uspješnosti.

Moduli:

Modul 1: Osnove

Modul 2: Pregled anatomije 1. dio

Modul 3: Pregled anatomije 2. dio

Modul 4: Procjena položaja

Modul 5: Snaga “centra”: leđa i trbušnjaci

Modul 6: Prilagodba vježbi

Modul 7: Ravnoteža i neravnoteža mišića

Modul 8: Donji ekstremiteti

Modul 9: Rame

Modul 10: Načela izrade programa

Modul 11: Specifične populacije, 1. dio

Modul 12: Specifične populacije, Dio 2