Opći uvjeti poslovanja

  1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovi opći uvjeti poslovanja uređuju odnose između pilates studija – BASI Pilates Academy – Zagreb (u daljnjem tekstu: „Pilates studio“) i korisnika usluga pilates studija – BASI Pilates Academy – Zagreb (u daljnjem tekstu: „Korisnik”), pravila korištenja usluga u pilates studiju te su ih se tijekom trajanja odnosa dužni u svakom trenutku pridržavati i Pilates studio i Korisnik.

1.2. BASI Pilates Academy – Zagreb pilates studio – je pilates studio tvrtke Supreme flow d.o.o. za djelatnosti poučavanja u području sporta. Društvo SUPREME FLOW d.o.o. upisano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-19/7506-4, MBS: 081228112;  temeljni kapitalom od 20.000,00 kn uplaćenim u cijelosti, član uprave je L. Vanjek.

  1. ČLANARINA

2.1. Osobe koje žele postati Korisnici usluga Pilates studija prije odabira paketa obvezuju se odraditi probni sat s instruktorom kako bi se utvrdile sve činjenice prije pristupanja treninzima u grupama.

2.2. Paketi usluga i/ili mjesečna članarina za rad na prostirkama se plaćaju prilikom ugovaranja usluga s Pilates studijom, prije rezerviranja termina.

2.3. Plaćeni paketi usluga za treninge na spravama vrijede za ugovoreni broj termina i to u maksimalnom trajanju od 1 (jednog) mjeseca od dana plaćanja iste, odnosno odrađenog prvog treninga.

2.4. Mjesečna članarina za rad na prostirkama vrijedi 1 (jedan) mjeseca od dana plaćanja iste, te podrazumijeva treninge dva puta tjedno.

2.5. Trajanje paketa za polaznike CTTP i/ili MTTP BASI Pilates edukacije je 2 (dva) mjeseca od plaćanja paketa, odnosno odrađenog prvog treninga.

2.6. Produženje trajanja paketa u slučaju potrebe (bolesti, putovanja i sl.)  moguće je u trajanju od maksimalno 7 (sedam) dana, tri puta godišnje. Produženje trajanja paketa potrebno zatražiti kod voditelja studija unaprijed ili odmah u slučaju bolesti, produženje se neće odobravati naknadno (nakon putovanja, godišnjeg ili odsustva radi bolesti).

2.7. Neiskorišteni treninzi plaćeni u paketu i/ili jednom mjesecu ne mogu se prenijeti u novi mjesec.

2.8. Pri isteku paketa/članarine, uplatu novog paketa i/ili članarine potrebno je izvršiti prije sljedećeg termina kako bi isti mogao biti rezerviran.

2.9. Otkazivanje termina moguće je za pakete treninga na spravama, dok za članarine za rad na prostirkama ne postoji mogućnost otkazivanja termina. 

2.10. Ukoliko Korisnik ne pristupi na dogovoreni termin treninga za pakete usluga, a ne otkaže ga do 24 sata prije dogovorenog termina, smatrat će se da je termin iskorišten, odnosno usluga izvršena.

  1. POVRAT NOVCA

3.1. Pilates studio ne vrši povrat novca neovisno o mogućnosti Korisnika za iskorištavanje ugovorenih termina i paketa, niti je plaćene pakete i članarine moguće prenijeti na drugu osobu.

  1. TRENINZI

4.1. Treninge može voditi certificirani BASI Pilates instruktor po izboru voditelja studija.

4.2. Svaki Korisnik u okviru Pilates studija trenira na vlastitu odgovornost te Pilates studio niti njegov vlasnik ne odgovaraju za bilo kakve eventualne štetne događaje koje bi Korisnik svojim postupanjem pretrpio prilikom korištenja usluga Pilates studija.

4.3. U dvoranama se trenira u opremi za trening (donji dio trenirke, tajice, majice i čarape) te u dvorane nije dozvoljeno ulaziti u obući.

  1. OSOBNE STVARI KORISNIKA

5.1. Svaki je Korisnik odgovoran za svoje osobne stvari koje unese u prostorije Pilates studija te Pilates studio niti njegov vlasnik ne odgovaraju za osobne stvari korisnika.

5.2.  Za osobne stvari Korisnicima su bez naknade na raspolaganju ormarići s ključevima.

  1. OSOBNI PODACI KORISNIKA

6.1. Pilates studio osobne podatke Radnika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati samo ako je to određeno zakonom ili podzakonskim aktom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz odnosa s Korisnikom ili u vezi s tim odnosom.

6.2. Osobni podaci Pilates studio smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati drugim osobama u dijelu koji se odnosi na Korisnika ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz ovog odnosa, odnosno u svezi s istim su ime i prezime, prebivalište, dan, mjesec i godina rođenja, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OIB) i drugi eventualni podaci potrebni za pružanje usluga Pilates studija Korisniku.

6.3. Pilates studio neće osobne podatke Korisnika davati na korištenje trećim osobama za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna prvotnoj svrsi obrade podataka.

6.4. Korisnik potpisom ovih Općih uvjeta poslovanja daje suglasnost da Pilates studio može prikupljati, obrađivati i koristiti te sukladno gore navedenim odredbama i odredbama važećeg zakonodavstva RH dostavljati trećim osobama sve njegove osobne podatke u prethodno navedene svrhe.

  1. KORIŠTENJE PROSTORA ZA POLAZNIKE CTTP/MTTP BASI PILATES EDUKACIJE

7.1. Polaznici CTTP/MTTP BASI Pilates edukacije sate prakse mogu odrađivati u Pilates studiju sukladno rasporedu, radnom vremenu studija te svim ostalim uvjetima navedenima u općim uvjetima poslovanja.

7.2. Polaznici edukacije svoje sate prakse plaćaju sukladno cjeniku objavljenom na oglasnoj ploči Pilates studija.

7.3. Tijekom odrađivanja prakse polaznici edukacije trebaju se odnositi prema opremi u studiju s dužnom pažnjom te nakon korištenja opreme istu trebaju vratiti na svoje mjesto i dezinficirati.

7.4.  Za potrebe odrađivanja sati opservacije u dvoranu ulaze nakon dozvole instruktora koji je dobio prethodnu suglasnost Korisnika usluga pilates studija.

7.5. Tijekom odrađivanja sati opservacije ponašaju se s dužnom pažnjom prema satu koji je u tijeku kao i klijentima, ne prekidaju instruktore, ne postavljaju pitanja, bilježe u bilješke sve što smatraju da im je potrebno.

7.6. Ukoliko polaznici edukacije žele koristiti prostor za odrađivanje vođenja vlastitih sati o istome se dogovaraju isključivo s voditeljem studija.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i ostaju na snazi do donošenja novih/ izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja. Pilates studio zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti Opće uvjete poslovanja, bez prethodne obavijesti Korisnika usluga.

8.2. Zakazivanjem termina Korisnik prihvaća uvjete i način poslovanja Pilates studija utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

8.3. Eventualne sporove između Pilates studija i Korisnika usluga nastojat će se riješiti mirnim putem, a ako takvo rješenje nije moguće, nadležan je stvarnonadležni sud u Zagrebu.