Skip to main content

Jahanje je sportska aktivnost u kojoj jahač radi na više različitih područja. To je aktivnost u kojoj odnos između konja i jahača mora biti savršeno balansiran. 

Jahanjem na konju jahač aktivira veliki broj mišića, poput mišića trbuha, stražnjice, nogu, leđa itd.. Međutim, kod profesionalnih jahača često dolazi do problema u donjem dijelu leđa.  Najčešći problem kod jahača su nedovoljno razvijeni antagonisti (suprotni mišići) koji nisu aktivno uključeni u jahačim treninzima. Balansiranje na konju često ograničava kretanje u zglobu kuka, a “zaključana” noga može dovesti do prekomjerne sile na kuk i kralježnicu. Neravnoteža bočne fleksije tijela je česta i pripisuje se rukovanju i upravljanju konja.  Neovisno o broju godina ili stupnju znanja postoji veliki broj ozljeda. 

Razumijevanje gdje se nalazi težište tijela važan je element u potpunom razumijevanju biomehanike vježbe. Jahač treba upotrijebiti sve mišiće trupa kako bi ostao stabilan na vrhu konja i zaštitio donji dio leđa te smanjio prekomjernu upotrebu aduktora (stiskanjem konja koljenima). 

Pilates na prostirci kao i Pilates na spravama (Reformer, Cadillac, Wunda chair, Spine corrector) je usmjeren na razvoj vještina potrebnih jahaču. Jahač kroz treninge Pilatesa postiže dobro centriranje tijela, stabilnost core-a, fleksibilnost, ravnotežu kao i koncentraciju (sve potrebno za kvalitetnog jahača). Kontrola nad vlastitim tijelom osigurava kvalitetno kretanje te također omogućava jahaču da preciznim pokretom pomogne svom konju.

Mnogi jahači naporno rade na školovanju svojih konja, no ponekad njihov trud ne daje željene rezultate. Izostanak rezultata najčešće se može pripisati lošem držanju, slabosti mišića, nedostatku fleksibilnosti ili staroj ozljedi.  Provođenjem više sati u sedlu ne znači nužno da jahač postiže pozitivnu stvar za sebe ili konja. Iako vas jahanje i poslovi u staji održavaju aktivnim, najčešće neće biti dovoljni da ostanete u formi.