BASI® Pilates Comprehensive Teacher Training Program (CTTP)

Edukacijski program

BASI® Pilates Comprehensive Teacher Training Program (CTTP) pruža polaznicima detaljno znanje o Pilates teoriji, vježbama i vještinama poučavanja klijenata.

Polaznici su, nakon uspješno završene edukacije, sposobni samostalno podučavati BASI® Pilates na: prostirci, Reformeru, Cadillacu,  Wunda Chair-u, Ladder Barrel-u, F2 Spine Corrector-u, F2 Arm Chair-u, Ped-a-Pul-u.

CTTP edukacija se sastoji od 12 modula (svaki modul traje 6 sati).
 • Modul 1: Osnove
 • Modul 2: Pregled anatomije 1. dio
 • Modul 3: Pregled anatomije 2. dio
 • Modul 4: Procjena položaja
 • Modul 5: Snaga “centra”: leđa i trbušnjaci
 • Modul 6: Prilagodba vježbi
 • Modul 7: Ravnoteža i neravnoteža mišića
 • Modul 8: Donji ekstremiteti
 • Modul 9: Rame
 • Modul 10: Načela izrade programa
 • Modul 11: Specifične populacije, 1. dio
 • Modul 12: Specifične populacije, Dio 2
Ukupna edukacija je u trajanju 572 sata.
 • 72 sata se odnose predavanja, rasprave i analize vježbi (interaktivna predavanja),
 • 100 sati se odnosi na praćenje rada (učenje promatranjem) drugih trenera (BASI® Pilates trenera),
 • 200 sati rada s klijentima (uz nadzor BASI® Pilates trenera) te
 • 200 sati vlastitog rada na repertoaru vježbi.
Cijena edukacije: – do 31.12.2022. cijena edukacije iznosi 3995 $.  Iza 01.01.2023.g. cijena edukacije iznosi 5000 $. Plaćanjem depozita do 31.12.2022. zadržavate cijenu edukacije u iznosu od 3995 $. Moguće obročno plaćanje.

Edukaciju provode inozemni BASI® Pilates Faculty treneri-edukatori koji imaju dugogodišnje znanje i izvrsnost i žele ih prenijeti na buduće BASI® Pilates trenere.

Edukacija se održava na engleskom jeziku. Radni materijali su na engleskom jeziku i polazniku se uručuju kao E-BOOK prije dolaska na prvi dan edukacije. Radni paket materijala sadrži 1 udžbenik o samom programu, te 6 radnih udžbenika s analizama vježbi .

Nakon 6. modula polaznici polažu pripremni test koji služi prvenstveno polaznicima da provjere svoje znanje. Nakon odrađenih svih potrebnih zahtjeva izlazi se na ispit koji se sastoji od: pisanog testa, izrade seminarskog rada, praktičnog dijela ispita (izvođenje vježbi iz repertoara) i evaluacija vašeg rada na klijentu (samostalno vođenje sata).

Za uspješan prolaz na ispitu potrebno je položiti sve dijelove ispita sa minimalno 70% uspješnosti.

Otvoreni termini edukacija