BASI® Pilates

BASI je kratica za Body Arts And Science International®, što je naziv akademske organizacije i potvrda kvalitete u pristupu školovanju trenera pilatesa. BASI® Pilates obrazovanje je utemeljno u znanstvenim principima te slavi umjetnost svakog pokreta.

BASI® Pilates podržava i održava rad Josepha i Clare Pilates educirajući učitelje i trenere vrhunske kvalitete.

PASSION – Celebrate life

COMPASSION – Empower Humanity
EXCELLENCE – Reach for greatness

BASI® je 1989. osnovao Rael Isacowitz. Trenirao je s učenicima Josepha Pilatesa (također poznatih kao pilates starješine), uključujući Kathy Grant, Eve Gentry, Romanu Krysanovsku, Ron Fletcher i kasnije Lolita San Miguel. Sve što je naučio od njih nadopunjeno znanstvenim istraživanjima oblikovalo je njegov pristup Pilatesu.

U listopadu 2022.g. Rael je primljen u Pilates Method Alliance (PMA) Legacy Circle. On je PRVI učitelj Pilatesa “druge generacije” koji je primljen u PMA Legacy Circle. PMA Legacy Circle je osnovan kao životno priznanje za one koji su svoj život posvetili promociji i razvoju Pilatesa.

Od početka je inovacija ključna pokretačka snaga u BASI®-ovom pristupu radu. Jedan od elemenata BASI® treninga je revolucionarni Blok sustav (organizirana i uravnotežena metodologija Pilates sata i velika količina repertoara).

BASI® Pilates je prisutan na 6 kontinenata, u preko 50 zemalja svijeta i broji više od 50.000 educiranih instruktora.

Nakon 30 godina, jedno je postalo sigurno: BASI® se ne odnosi samo na Pilates.  BASI® je postao zajednica s puno ljudi i služi kao pozitivna promjena u zajednici.

Naš pokretač je Pilates; naša misija je bolji svijet.

Rael Isacowitzosnivač

Ciljevi BASI pilatesa

  • BASI® Pilates čuva klasični repertoar i bit filozofije Josepha Pilatesa dopunjavajući ga suvremenim iskustvom i znanstvenim inovacijama.
  • BASI® Pilates nastoji rasti u sadržaju i usmjeren je ka umjetnosti, znanosti, znanju i načelima Josepha i Clare Pilates.
  • Dobrobit je BASI®-ev krajnji cilj. U ostvarenju tog cilja, kroz rast pojedinca želimo ostvariti i rast dobrote u svijetu u kojem živimo.

U svom nedavnom govoru na BASI® Learn from the Leaders, Rael Isacowitz je rekao:

„U svijetu s previše patnje, BASI® je tračak svjetlosti. BASI® je sigurno utočište za sve, bez obzira tko ste, odakle ste. BASI® je toplina. BASI® je suosjećanje. BASI® je ljubav. BASI® je za sve ljude, sve religije, sve kulture, ma gdje bili, to je ono što BASI® jeste u svojoj biti.“

Danas je BASI® Pilates zastupljen u preko 40 zemalja, na 6 kontinenata i ima desetke tisuća ponosnih maturanata.

Ono što je započelo kao potez, postalo je svjetski pokret.