BASI® Pilates Mat Teacher Training Program (MTTP)

Edukacijski program

U BASI® Pilates-u vježbe na prostirci (Mat) smatraju se „krunskim draguljem“ Pilatesa.

Mat program – „BASI® Pilates Mat Teacher Training Program“ (MTTP) je savršena edukacija za učenje samih načela Pilates metode na prostirci (Mat).

MTTP je vrlo dostupan, lako ga je integrirati u rad i sjajan je način upoznavanja ljudi s Pilatesom.

Također, osim MTTP-a možete pohađati i program MAT-Intensive.

MTTP edukacija sastoji se od 6 modula (svaki modul traje 4 sata).

 • Modul 1: Osnove
 • Modul 2: Pregled anatomije 1. dio
 • Modul 3: Pregled anatomije 2. dio
 • Modul 4: Procjena posture
 • Modul 5: Snaga „centra“: leđa i trbušnjaci
 • Modul 6: Prilagodba vježbi
Ukupna edukacija je u trajanju od 109 sati.
 • 24 sata se odnose na interaktivna predavanja,
 • 15 sati se odnosi na praćenje rada (učenje promatranjem) drugih trenera (BASI®Pilates trenera),
 • 30 sati rada s klijentima (uz nadzor BASI®Pilates trenera)
 • 40 sati vlastitog rada na repertoaru vježbi.
Cijena edukacije: – do 31.12.2022. cijena edukacije iznosi 1099 $.  Iza 01.01.2023.g. cijena edukacije iznosi 1250 $. Plaćanjem depozita do 31.12.2022. zadržavate cijenu edukacije u iznosu od 1099 $.

MTTP pruža detaljnu edukaciju o Mat Pilatesu i njegovim beskonačnim primjenama. On je savršena početna točka za nastavak edukacije kroz BASI® Pilates Comprehensive Teacher Training Program (CTTP).

Edukaciju provode inozemni BASI® Pilates Faculty treneri-edukatori koji imaju dugogodišnje znanje i izvrsnost i žele ih prenijeti na buduće BASI® Pilates trenere.

Edukacija se održava na engleskom jeziku. 

Radni materijali su na engleskom jeziku i polazniku se uručuju u E-BOOK formatu prije dolaska na prvi dan edukacije. Radni paket materijala sadrži 1 udžbenik o samom programu, te 1 radni udžbenik s analizama vježbi na prostirci.

Nakon odrađenih svih potrebnih zahtjeva izlazi se na ispit koji se sastoji od: pisanog testa, praktičnog dijela ispita (izvođenje vježbi iz repertoara) i evaluacija vašeg rada na klijentu (samostalno vođenje sata). Za uspješan prolaz na ispitu potrebno je položiti sve dijelove ispita sa minimalno 70% uspješnosti.

 

Otvoreni termini edukacija
MAT Intensive edukacija u trajanju od 4 dana (svaki dan edukacija traje 6 sati).
 • Dan 1 – Opis vježbi, analiza i poučavanje
 • Dan 2 – Terminologija u anatomiji
 • Dan 3 – Principi poštivanja ravnina, postura i rad sa različitim posturama
 • Dan 4 – Snaga “Core-a”
Ukupna edukacija je u trajanju od 109 sati.
 • 24 sata se odnose na interaktivna predavanja,
 • 15 sati se odnosi na praćenje rada (učenje promatranjem) drugih trenera (BASI®Pilates trenera),
 • 30 sati rada s klijentima (uz nadzor BASI®Pilates trenera)
 • 40 sati vlastitog rada na repertoaru vježbi.

MAT Intensive također pruža detaljnu edukaciju o Mat Pilatesu i njegovim beskonačnim primjenama, no u intenzivnijem režimu rada. Također je savršena početna točka za nastavak edukacije kroz BASI® Pilates Comprehensive Teacher Training Program (CTTP).

Edukaciju provode inozemni BASI® Pilates Faculty treneri-edukatori koji imaju dugogodišnje znanje i izvrsnost i žele ih prenijeti na buduće BASI® Pilates trenere.

Edukacija se održava na engleskom jeziku. 

Radni materijali su na engleskom jeziku i polazniku se uručuju u E-BOOK formatu prije dolaska na prvi dan edukacije. Radni paket materijala sadrži 1 udžbenik o samom programu, te 1 radni udžbenik s analizama vježbi na prostirci.

Nakon odrađenih svih potrebnih zahtjeva izlazi se na ispit koji se sastoji od: pisanog testa, praktičnog dijela ispita (izvođenje vježbi iz repertoara) i evaluacija vašeg rada na klijentu (samostalno vođenje sata). Za uspješan prolaz na ispitu potrebno je položiti sve dijelove ispita sa minimalno 70% uspješnosti.

 

Otvoreni termini edukacija